Ứng dụng

Google Apps
ứng dụng trực tuyến an toàn, đáng tin cậy dù bạn làm việc ở bất kỳ đâu

Google Apps giảm chi phí CNTT và trang bị cho nhân viên ngày nay nhiều công cụ để thực hiện được nhiều việc hơn trong thời gian ngắn hơn

Google Apps for Education cung cấp một bộ công cụ có thể tuỳ chỉnh miễn phí (và không có quảng cáo) để giúp cán bộ và sinh viên có thể làm việc cùng nhau và học tập hiệu quả hơn. 

Hộp thư dành riêng cho Đại học Nguyễn Huệ
Dung lượng lưu trữ 25GB (gấp 50 lần mức trung bình của ngành), ít spam hơn, 99,9% thời gian hoạt động theo Thoả thuận Mức Dịch vụ và bảo mật email nâng cao, do Postini cung cấp. Tích hợp dễ dàng với Microsoft Outlook (bằng tiếng Anh) và BlackBerry. Cho phép sử dụng các giao diện email khác nhau.
Lịch Công tác của Đại học Nguyễn Huệ
Quản lý những việc cần làm, lên lịch, đồng bộ hoá lịch được chia sẻ trực tuyến và lịch của điện thoại di động. Lịch có thể được chia sẻ trong toàn trường hay giữa các đồng nghiệp được chọn. Nhiều công cụ kiểm soát quyền chia sẻ giúp duy trì bảo mật và quyền riêng tư.
Documents dùng cho công việc tại Đại học Nguyễn Huệ
Bao gồm tài liệu, bảng tính và bản trình bày... Cộng tác trong thời gian thực mà không cần tài liệu đính kèm. Quản trị viên có thể quản lý quyền chia sẻ tệp trên toàn hệ thống và chủ sở hữu tài liệu có thể chia sẻ và rút lại quyền truy cập tệp bất kỳ lúc nào. Hỗ trợ các định dạng phổ biến như .doc, .xls, .ppt và .pdf.

Groups của Đại học Nguyễn Huệ
Nhân viên có thể tạo và quản lý nhóm mà không cần đến sự trợ giúp của bộ phận CNTT. Những nhóm do người dùng tạo cung cấp danh sách gửi thư, chia sẻ nội dung dễ dàng, các lưu trữ có thể tìm kiếm.
Sites do Đại học Nguyễn Huệ quản lý
Sử dụng Google Sites để tập trung tài liệu, bảng tính, bản trình bày, video, trình chiếu và nhiều ứng dụng khác để giúp các nhóm làm việc có tổ chức. Các trang web an toàn, không cần viết mã dành cho các mạng nội bộ và các trang web do nhóm quản lý.


Video dùng cho giảng dạy tại Đại học Nguyễn Huệ
Việc chia sẻ video giúp các giao tiếp quan trọng như đào tạo nội bộ và thông báo trong nhà trường trở nên hấp dẫn và hiệu quả hơn. Cán bộ, giáo viên có thể chia sẻ video một cách an toàn với đồng nghiệp mà không làm tiết lộ thông tin bảo mật.