Tuyển sinh‎ > ‎

Những điều cần biết

Nội dung

 1. 1 I. QUYỀN LỢI Và NGHĩA VỤ CỦA HỌC VIêN ĐàO TẠO TẠI TRưỜNG Sĩ QUAN LỤC QUâN 2 (đẠI HỌC NGUYỄN HUỆ) 
 2. 2 II. ĐỐI TưỢNG, TIêU CHUẨN TUYỂN SINH
  1. 2.1 A. ĐÀO TẠO SĨ QUAN CẤP PHÂN ĐỘI TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
   1. 2.1.1 Đối tượng, vùng tuyển
   2. 2.1.2 Tiêu chuẩn 
  2. 2.2 B. ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGÀNH QUÂN SỰ CƠ SỞ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY
   1. 2.2.1 Đối tượng, vùng tuyển
   2. 2.2.2 Tiêu chuẩn
  3. 2.3 C. ĐÀO TẠO CỬ NHÂN SƯ PHẠM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH
   1. 2.3.1 1. Quyền lợi và nghĩa vụ
 3. 3 - Thí sinh xét trúng tuyển vào đào tạo tại sẽ được Quân đội bao cấp về ăn, ở, mặc, học phí, được đảm bảo các điều kiện về đời sống văn hóa tinh thần, được đảm bảo các điều kiện học tập: giấy, bút, vật dụng học tập, máy móc, thiết bị thí nghiệm, thực tập…(theo quy định hiện hành) - Học viên phải nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ của Quân đội và qui định của Nhà trường. Ngoài học tập, học viên được rèn luyện toàn diện cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, rèn luyện nếp sống, sinh hoạt theo điều lệnh Quân đội. - Học viên tốt nghiệp ra trường sẽ được cấp bằng tốt nghiệp cử nhân sư phạm giáo dục quốc phòng an ninh, văn bằng thuộc hệ thống văn bằng quốc gia (mẫu văn bằng do Bộ Giáo dục & Đào tạo phát hành), đảm nhiệm chức vụ ban đầu là giáo viên dạy môn giáo dục quốc phòng an ninh tại các trường THPT và các trường Cao đẳng, Đại học trên cả nước... - Học viên được hưởng chế độ nghỉ hè, nghỉ tết theo qui định. - Khi tốt nghiệp ra trường học viên tự liên hệ và xin việc làm.
 4. 4 2. Đối tượng, vùng tuyển
 5. 5 - Đối tượng: Tuyển cả nam và nữ, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, trên cơ sở kết quả điểm của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại cụm thi do các trường đại học chủ trì. - Vùng tuyển: Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ) tuyển sinh những thí sinh có hộ khẩu phía Nam tính từ Quảng Trị trở vào.

I. QUYỀN LỢI Và NGHĩA VỤ CỦA HỌC VIêN ĐàO TẠO TẠI TRưỜNG Sĩ QUAN LỤC QUâN 2 (đẠI HỌC NGUYỄN HUỆ) 

- Thí sinh xét trúng tuyển vào đào tạo tại Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Trường Đại học Nguyễn Huệ) sẽ được Quân đội bao cấp về ăn, ở, mặc, bảo hiểm y tế (khám chữa bệnh), bảo hiểm xã hội (tính từ lúc bắt đầu nhập học), phụ cấp hàng tháng, học phí, được đảm bảo các điều kiện về đời sống văn hóa tinh thần, được đảm bảo các điều kiện học tập: giấy, bút, vật dụng học tập, máy móc, thiết bị thí nghiệm, thực tập…

- Học viên phải nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ của Quân đội và qui định của Nhà trường. Ngoài học tập, học viên được rèn luyện toàn diện cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, rèn luyện nếp sống, sinh hoạt theo điều lệnh Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao khi ra trường.

- Sau mỗi năm học, những học viên được xếp loại xuất sắc, loại giỏi được hưởng chế độ khen thưởng theo qui định của Bộ Quốc phòng.

- Học viên được hưởng chế độ nghỉ hè, nghỉ tết theo qui định.

- Học viên tốt nghiệp kỳ thi tốt nghiệp Quốc gia sẽ được Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Trường Đại học Nguyễn Huệ) cấp bằng tốt nghiệp đại học, văn bằng thuộc hệ thống văn bằng quốc gia (mẫu văn bằng do Bộ Giáo dục & Đào tạo phát hành); Bộ Quốc phòng sẽ phong quân hàm sĩ quan cấp Thiếu uý, những học viên tốt nghiệp loại khá trở lên và có đủ các tiêu chuẩn khác theo qui định của Bộ Quốc phòng về học tập, rèn luyện sẽ được phong quân hàm cấp Trung uý.

- Học viên phải nghiêm chỉnh chấp hành việc phân công công tác sau khi tốt nghiệp của Bộ Quốc phòng. Những học viên tốt nghiệp loại xuất sắc và loại giỏi được ưu tiên xem xét nguyện vọng khi phân công công tác.

II. ĐỐI TưỢNG, TIêU CHUẨN TUYỂN SINH

A. ĐÀO TẠO SĨ QUAN CẤP PHÂN ĐỘI TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Đối tượng, vùng tuyển

- Đối tượng

    + Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ 6 tháng trở lên (tính đến tháng 4 năm 2016); Quân nhân chuyên nghiệp; Công nhân viên quốc phòng phục vụ quân đội đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 9 năm 2016), có đủ tiêu chuẩn, được đăng ký tham dự Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia, dùng kết quả thi để xét tuyển vào Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Trường Đại học Nguyễn Huệ);
    + Nam thanh niên ngoài quân đội (kể cả quân nhân xuất ngũ), số lượng đăng ký dự xét tuyển không hạn chế.

- Vùng tuyển:   

+ Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Trường Đại học Nguyễn Huệ) tuyển sinh những thí sinh có hộ khẩu phía Nam - từ Quảng Trị trở vào, thời gian được tính hộ khẩu phía Nam tính đến tháng 9/2016 phải đủ 3 năm thường trú trở lên.

+ Riêng những thí sinh đang cư trú tại các tỉnh phía Bắc, nhưng đã chuyển hộ khẩu thường trú vào phía Nam, nếu bố mẹ đẻ (bố mẹ nuôi theo đúng Luật Nuôi con nuôi) có hộ khẩu thường trú và đang cư trú tại các tỉnh phía Bắc, bản thân thí sinh học và thi tốt nghiệp trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) tại các trường thuộc các tỉnh phía Bắc (cả thanh niên ngoài Quân đội và quân nhân đang tại ngũ) không được dự xét tuyển vào Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Trường Đại học Nguyễn Huệ).

Tiêu chuẩn 

- Yêu cầu về tự nguyện:

+ Thí sinh tự nguyện đăng ký dự xét tuyển vào Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Trường Đại học Nguyễn Huệ);

+ Khi trúng tuyển chịu sự phân công ngành học;

+ Khi tốt nghiệp chấp hành sự phân công công tác của Bộ Quốc phòng.

- Yêu cầu về chính trị, đạo đức:

+ Có lý lịch chính trị gia đình và bản thân rõ ràng, đủ điều kiện để có thể kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam theo Điều lệ Đảng, không vi phạm các điểm nêu trong Điều 2 Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị - Khoá X (gọi tắt là Quy định số 57) và Hướng dẫn số 11/HD-BTCTW ngày 24/10/2007 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định số 57 "Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng" và Điểm c trong Chỉ thị số 344/QĐ ngày 12 tháng 10 năm 1990 của Tổng cục Chính trị về Một số điểm trong công tác quản lý cán bộ;

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, phải là Đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

+ Quân nhân phải hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian phục vụ tại ngũ;

+ Trên cơ thể không có hình xăm mang tính chất kinh dị, kỳ quái, kích động, bạo lực gây phản cảm.

- Yêu cầu về văn hoá:

Thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo tính đến thời điểm xét tuyển, đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp (trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề), sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học.

Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Giaos dục và Đào tạo.

- Yêu cầu về sức khoẻ:

+ Tuyển chọn sức khoẻ loại 2 với 6 chỉ tiêu (nội, ngoại, tâm thần kinh, ngoại khoa, da liễu, mắt, tai – mũi – họng – hàm mặt);

Riêng về thể lực chiều cao từ 165cm trở lên, cân nặng từ 50kg trở lên. Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên thuộc khu vực 1, hải đảo; thí sinh là người dân tộc ít người chiều cao từ 162cm trở lên.

- Yêu cầu về độ tuổi (tính đến năm dự xét tuyển):

+ Thanh niên ngoài quân đội tuổi từ 17 – 21 tuổi;

    + Quân nhân tại ngũ và xuất ngũ tuổi từ 18 – 23 tuổi.

B. ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGÀNH QUÂN SỰ CƠ SỞ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

Đối tượng, vùng tuyển

- Đối tượng

+ Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã chưa qua đào tạo;

+ Cán bộ chỉ huy, chiến sĩ dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt;

+ Hạ sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ;

+ Sĩ quan dự bị chưa xếp vào các đơn vị dự bị động viên;

+ Cán bộ chỉ huy, chiến sĩ dân quân tự vệ nòng cốt đang công tác phải có thời gian tham gia ít nhất 6 tháng;

+ Cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên đang công tác tại cơ sở phải có thời gian ít nhất 1 năm trở lên.

- Vùng tuyển:

Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ) tuyển sinh những thí sinh có hộ khẩu phía Nam tính từ Đà Nẵng trở vào.

Tiêu chuẩn

    Cơ bản giống tiêu chuẩn tuyển chọn vào đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học chỉ có khác:

- Về tuổi đời: không quá 31 tuổi (tính đến năm dự xét tuyển);

- Về sức khỏe: đạt sức khỏe đến loại 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLTBYT – BQP của liên Bộ Y tế – Quốc phòng. Riêng tiêu chuẩn về thể lực chung và răng được lấy đến sức khỏe loại 4.

C. ĐÀO TẠO CỬ NHÂN SƯ PHẠM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH

1. Quyền lợi và nghĩa vụ

- Thí sinh xét trúng tuyển vào đào tạo tại sẽ được Quân đội bao cấp về ăn, ở, mặc, học phí, được đảm bảo các điều kiện về đời sống văn hóa tinh thần, được đảm bảo các điều kiện học tập: giấy, bút, vật dụng học tập, máy móc, thiết bị thí nghiệm, thực tập…(theo quy định hiện hành)

- Học viên phải nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ của Quân đội và qui định của Nhà trường. Ngoài học tập, học viên được rèn luyện toàn diện cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, rèn luyện nếp sống, sinh hoạt theo điều lệnh Quân đội.

- Học viên tốt nghiệp ra trường sẽ được cấp bằng tốt nghiệp cử nhân sư phạm giáo dục quốc phòng an ninh, văn bằng thuộc hệ thống văn bằng quốc gia (mẫu văn bằng do Bộ Giáo dục & Đào tạo phát hành), đảm nhiệm chức vụ ban đầu là giáo viên dạy môn giáo dục quốc phòng an ninh tại các trường THPT và các trường Cao đẳng, Đại học trên cả nước...

- Học viên được hưởng chế độ nghỉ hè, nghỉ tết theo qui định.

- Khi tốt nghiệp ra trường học viên tự liên hệ và xin việc làm.

2. Đối tượng, vùng tuyển

- Đối tượng:

Tuyển cả nam và nữ, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, trên cơ sở kết quả điểm của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại cụm thi do các trường đại học chủ trì.

- Vùng tuyển:

Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ) tuyển sinh những thí sinh có hộ khẩu phía Nam tính từ Quảng Trị trở vào.

3. Tiêu chuẩn sức khỏe: Đạt sức khỏe đến loại 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLTBYT – BQP của liên Bộ Y tế – Quốc phòng. Riêng tiêu chuẩn về thể lực chung và răng được lấy đến sức khỏe loại 4.

III. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

Thí sinh dự xét tuyển vào Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Trường Đại học Nguyễn Huệ) được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định chung của Nhà nước, bao gồm: chính sách ưu tiên theo đối tượng và ưu tiên theo khu vực.

1. Ưu tiên theo đối tượng

Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo năm 2016.

2. Ưu tiên theo khu vực

Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh thực hiện theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2016.

3. Ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng

Đối tượng ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Quốc phòng;

Chỉ tiêu và phương thức xét tuyển thẳng vào Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Trường Đại học Nguyễn Huệ) thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Muốn biết các quy định cụ thể về chính sách ưu tiên trong tuyển sinh, thí sinh cần tới Ban TSQS đơn vị (đối với quân nhân); Ban TSQS huyện, quận, thị xã (đối với thanh niên ngoài Quân đội), để biết được hướng dẫn chi tiết khi kê khai hồ sơ ĐKXT.

IV. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, TỔ CHỨC SƠ TUYỂN VÀ LẬP HỒ SƠ TUYỂN SINH

1. Thủ tục đăng ký sơ tuyển

Năm 2016, mỗi thí sinh phải làm 2 loại hồ sơ riêng biệt: 01 bộ hồ sơ đăng ký sơ tuyển (do Ban TSQSBQP phát hành) và 01 bộ hồ sơ đăng ký dự kỳ thi THPT quốc gia (do Bộ GD&ĐT phát hành), cụ thể như sau:

a) Đăng ký sơ tuyển và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1:

- Thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội mua hồ sơ và đăng ký sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện);

- Thí sinh là quân nhân tại ngũ đăng ký sơ tuyển tại đơn vị cấp trung đoàn hoặc tương đương (gọi chung là cấp trung đoàn);

- Mỗi thí sinh đăng ký sơ tuyển phải có 01 bộ hồ sơ sơ tuyển (Hồ sơ tuyệt đối không được tẩy xoá, nếu sửa chữa phải có chữ ký và dấu của cơ quan có thẩm quyền). Hồ sơ gồm có:

+ 1 bản thẩm tra xác minh lý lịch;

+ 1 phiếu khám sức khoẻ;

+ 3 phiếu đăng ký sơ tuyển;

+ 04 ảnh chân dung cỡ 4x6;

+ 01 Giấy chứng nhận ưu tiên đối với những thí sinh thuộc diện ưu tiên;

+ Bản photocopy học bạ trung học phổ thông có công chứng hợp lệ đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2015 về trước; đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2016, bản photocopy học bạ THPT có công chứng hợp lệ hoặc bản sao trích lục học bạ có đủ phần kết quả học tập của 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) có xác nhận của Ban Giám hiệu nhà trường thí sinh đang học, ký tên đóng dấu;

Phiếu sơ tuyển do thí sinh tự kê khai viết bằng chữ viết của mình, phải ghi rõ trường đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1, tổ hợp các môn đăng ký xét tuyển và các nội dung quy định trên phiếu, không nhờ người khác viết hộ; trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký sơ tuyển theo đúng thời gian quy định; Ban TSQS cấp huyện và đơn vị cấp trung đoàn hướng dẫn viết kê khai, đối chiếu, thu và ký xác nhận hồ sơ theo đúng quy trình;

Bản thẩm tra xác minh chính trị do cán bộ tuyển sinh Ban CHQS quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (đối với thanh niên ngoài Quân đội), đơn vị (đối với quân nhân) đi thẩm tra xác minh theo quy định;

Phiếu khám sức khỏe do Hội đồng khám tuyển sức khỏe cấp huyện và đơn vị cấp trung đoàn tổ chức. 

Đối với thí sinh thuộc diện ưu tiên, nộp 01 giấy chứng nhận được hưởng ưu tiên hợp lệ, đối tượng là con thương binh, con bệnh binh, con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh", phải có bản photocopy có công chứng Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh.v.v...

b) Thời gian tổ chức sơ tuyển tại các đơn vị, địa phương: Từ 10/3 đến trước ngày 10/5/2016.

* Chú ý: Đào tạo cử nhân sư phạm giáo dục quốc phòng an ninh không phải đăng ký sơ tuyển tại cơ quan quân sự quận (huyện).

c) Đăng ký dự Kỳ thi THPT quốc gia

- Thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội:

+ Thí sinh đang học tại cơ sở giáo dục nào thì đăng ký dự thi tại cơ sở giáo dục đó;

+ Thí sinh tự do: Đăng ký dự thi tại địa điểm do các sở GD&ĐT quy định sao cho thuận tiện nhất.

- Thí sinh là quân nhân đang tại ngũ: Ban TSQS cấp trung đoàn hoặc tương đương chịu trách nhiệm liên hệ, mua hồ sơ, hướng dẫn thí sinh làm thủ tục và đăng ký dự thi Kỳ thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ GD&ĐT cho quân nhân đã sơ tuyển đủ tiêu chuẩn.

c) Địa điểm thi của Kỳ thi THPT quốc gia: Tại các cụm thi do Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định.

V. MÔN DỰ XÉT TUYỂN, ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH, CÔNG BỐ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN, BÁO GỌI NHẬP HỌC, PHÚC TRA SỨC KHỎE

1. Công tác tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

Trường Sĩ quan Lục quân 2 chỉ nhận hồ sơ xét tuyển đối với những thí sinh đã qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của BQP, đã dự Kỳ thi THPT quốc gia, các môn thi phù hợp với tổ hợp các môn thi để xét tuyển vào Trường mà thí sinh đăng ký, cụ thể:

a) Xét tuyển nguyện vọng 1: Ngay sau khi có kết quả xét tốt nghiệp trung học phổ thông và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ) sẽ xét tuyển những thí sinh đã qua sơ tuyển đủ tiêu chuẩn vào Trường. Thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại trường hoặc qua đường chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên. Trường Sĩ quan Lục quân 2 không nhận hồ sơ đăng ký đăng ký xét tuyển trực tuyến.

b) Xét tuyển các nguyện vọng bổ sung: Chỉ tuyển những thí sinh đã qua sơ tuyển vào các trường Quân đội, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng, không trúng tuyển nguyện vọng 1, đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung theo quy chế của Bộ GD&ĐT và quy định của BQP, (riêng tiêu chuẩn sức khỏe, thí sinh phải đạt tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn thí sinh vào Trường Sĩ quan Lục quân 2).

2. Môn dự xét tuyển, chỉ tiêu, điểm chuẩn tuyển sinh

a) Môn dự xét tuyển

- Đào tạo đại học sĩ quan cấp phân đội: Tổ hợp điểm của 3 môn khối A (Toán, Vật lý, Hoá học);

- Đào tạo đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở: Tổ hợp điểm của 3 môn khối C (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý).

- Đào tạo cử nhân sư phạm giáo dục quốc phòng – an ninh: Tổ hợp các môn cả khối A và khối C.

b) Chỉ tiêu tuyển sinh

- Đào tạo đại học sĩ quan phân đội:

Quân khu 5 =  226 chỉ tiêu; Quân khu 7 = 240 chỉ tiêu;  Quân khu 9 = 185 chỉ tiêu; QK4 (Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế) = 34 chỉ tiêu.

- Đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở

+ Đào tạo đại học chính quy = 392 chỉ tiêu: (QK5 = 63, QK7 = 114, QK9 = 215)

+ Đào tạo cao đẳng chính quy = 440 chỉ tiêu: (QK5 = 81, QK7 = 110, QK9 = 249)

- Đào tạo cử nhân sư phạm giáo dục quốc phòng an ninh

+ Tuyển khối A = 12 chỉ tiêu

+ Tuyển khối C = 33 chỉ tiêu

c) Điểm chuẩn tuyển sinh

Trường Sĩ quan Lục quân 2 – Đại học Nguyễn Huệ xác định điểm chuẩn tuyển sinh từ cao xuống thấp theo từng khối đến hết chỉ tiêu đã xác định ở trên.

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số lượng thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

- Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn Toán đối với khối A và môn Ngữ văn đối với khối C cao hơn sẽ trúng tuyển.

Sau khi xét tiêu chí 1, Trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2.

- Tiêu chí 2: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển trong 5 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 của năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển;

Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3.

- Tiêu chí 3: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển học kỳ 1 năm lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển;

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường Sĩ quan Lục quân 2 xem xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

2. Công bố kết quả tuyển sinh, báo gọi nhập học, phúc tra sức khỏe

a) Về công bố kết quả tuyển sinh: Năm 2016, Trường Sĩ quan Lục quân 2 công bố công khai kết quả tuyển sinh theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên trang thông tin điện tử website (http://dhnh.lucquan2.com) hoặc (demo.tasolutions.vn) của Nhà trường; Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng (http://bqp.vn) và các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài Quân đội.

b) Báo gọi nhập học: Sau khi được Ban TSQSBQP thông báo điểm chuẩn tuyển sinh, Trường Sĩ quan Lục quân 2 gửi giấy triệu tập vào học đối với thí sinh trúng tuyển theo quy định.

          c) Phúc tra sức khoẻ thí sinh trúng tuyển nhập học: Thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng.

          VI. TUYỂN CHỌN NGUỒN HỌC VIÊN ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI

Thực hiện Công văn số 143/CB – ĐT ngày 10 tháng 2 năm 2010 về việc tạo nguồn học viên đi học nước ngoài. Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Trường Đại học Nguyễn Huệ) lựa chọn các thí sinh trúng tuyển có đầy đủ các tiêu chí theo quy định, đề nghị Bộ Quốc phòng gửi đào tạo ở nước ngoài, phục vụ lâu dài trong quân đội.

1. Đối tượng và tiêu chuẩn tuyển chọn

Ngoài các tiêu chí chung như tuyển chọn thí sinh vào đào tạo tại Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Trường Đại học Nguyễn Huệ), thí sinh cần có các tiêu chí sau:

- Có nguyện vọng học ở nước ngoài để trở thành sĩ quan phục vụ lâu dài trong quân đội.

- Có các môn thi dự xét tuyển đạt kết quả cao, trên cơ sở kế hoạch của Bộ Quốc phòng gửi đào tạo ở nước ngoài.

- Có đa số điểm trung bình từng môn của 3 năm học lớp 10, 11, 12 trong học bạ THPT đạt khá trở lên, không có môn nào dưới 5 điểm, đặc biệt 3 môn Toán, Lý, Hoá phải đạt từ 8 điểm trở lên.

Như vậy, so với các tiêu chuẩn học nước ngoài của Bộ Giáo và Đào tạo dự kiến tuyển chọn cấp học bổng cho các sinh viên ưu tú thì nếu đăng ký xét tuyển vào Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Trường Đại học Nguyễn Huệ), các thí sinh có nhiều cơ hội hơn về học lực và điểm thi để được đi học ở nước ngoài.

2. Ngành nghề, tên nước và cơ sở đào tạo

a) Ngành nghề

- Công nghệ chế tạo vũ khí, trang bị;

- Công nghệ chế tạo điện tử, viễn thông;

- Vật lý, cơ học, quang học;

- Công nghệ hoá học;

- Cơ khí, chế tạo máy;

- Vật liệu, nhiệt luyện.

b) Tên nước và cơ sở đào tạo

Hiện nay Bộ Quốc phòng gửi đào tạo ở các nước, như: Nhật Bản, Đức, Pháp, Ôxtraylia, Liên bang Nga, Ucraina, Belarutsia, Trung Quốc, Cộng hoà Séc, Bungraria…, tại các trường đại học dân sự và quân sự hàng đầu của Bạn.

3. Quyền lợi và trách nhiệm

a) Quyền lợi

- Được trở thành quân nhân trước khi đi học và hưởng các chế độ chung đối với quân nhân. Sau khi tốt nghiệp đại học được trở thành Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nếu kết quả học tập và rèn luyện tốt được phong quân hàm Trung uý, nếu xuất sắc có thể phong quân hàm Thượng uý.

- Được bồi dưỡng ngoại ngữ ở trong nước và nước ngoài trước khi vào học chính thức. Sau khi tốt nghiệp đại học, nếu có kết quả học tập và rèn luyện tốt được chuyển tiếp học cao học hoặc nghiên cứu sinh.

- Được quân đội bao cấp toàn bộ: làm thủ tục, giấy tờ; học phí, ăn, ở, đi lại, bảo hiểm y tế, tiêu vặt… Được về nghỉ phép tại Việt Nam theo chế độ quy định.

- Quá trình học ở nước ngoài được tổ chức sinh hoạt tập thể thành từng đoàn lưu học sinh quân sự nước sở tại, được bảo đảm tốt về an ninh, an toàn và đời sống văn hoá tinh thần.

- Tốt nghiệp về nước được bố trí, sắp xếp đúng lĩnh vực, chuyên ngành được đào tạo, ưu tiên xếp cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu khoa học công nghệ các học viện, viện nghiên cứu của quân đội.

- Quá trình công tác được tạo điều kiện để học tập, bồi dưỡng theo hướng phát triển thành cán bộ lãnh đạo, chỉ huy quản lý các cấp hoặc cán bộ khoa học kỹ thuật chuyên sâu, đầu ngành. Được hưởng các chế độ, chính sách đối với Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, đặc biệt ưu tiên đối với các nhà khoa học đầu ngành, quản lý giỏi.

b)Trách nhiệm

- Ra sức học tập và rèn luyện, phấn đấu sau khi tốt nghiệp ở nước ngoài về trở thành người cán bộ có đức, có tài theo mô hình 3 trong 1 “Sĩ quan – Đảng viên – Kỹ sư”;

- Trong quá trình học tập ở nước ngoài, chấp hành nghiêm Qui chế về đối ngoại quân sự, quản lý lưu học sinh quân sự của Bộ Quốc phòng và pháp luật của nước sở tại;

- Sau khi tốt nghiệp về nước, trở thành Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam phải chấp hành nghiêm kỷ luật của quân đội. Sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Trường Đại học Nguyễn Huệ) sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh khi đăng ký dự xét tuyển. Nhà trường hoan nghênh sự lựa chọn đúng đắn và đón nhận tất cả hồ sơ của các thí sinh đăng ký dự xét tuyển vào Trường.

          Mọi chi tiết xin liên hệ: Ban Tuyển sinh quân sự,  Phòng Đào tạo,  Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Trường Đại học Nguyễn Huệ)  xã Tam Phước – thành phố Biên Hoà – tỉnh Đồng Nai.

          Điện thoại quân sự: 681.214; dân sự: 0613.529.100

Email: TSLB2008@yahoo.com.vn – Website: http://dhnh.lucquan2.com

                                                                  Hoặc http://daihocnguyenhue.edu.vn