Tin tức‎ > ‎Thông báo‎ > ‎

Về việc thực tập tốt nghiệp bổ sung năm học 2011 - 2012

đăng 21:24, 11 thg 10, 2011 bởi Sport Cruise   [ đã cập nhật 19:19, 26 thg 10, 2011 ]

Thực hiện thông báo số 688/TB-ĐT về việc thực tập tốt nghiệp của sinh viên trong học kỳ 1 năm học 2011-2012, Nhà trường đã tổng hợp đơn thắc mắc của sinh viên về việc đăng ký đi thực tập tốt nghiệp. Sau khi kiểm tra lại kết quả học tập Nhà trường thông báo như sau:

- Bổ sung thêm những sinh viên có tổng số tín chỉ tích lũy, điểm trung bình tích lũy đủ điều kiện đi thực tập tốt nghiệp (danh sách kèm theo)

- Sinh viên đủ điều kiện trong danh sách bổ sung trên liên hệ các khoa để đăng ký chính thức từ ngày 10/10 đến hết ngày 12/10/2011.

Đề nghị ban chủ nhiệm các Khoa giải quyết các thủ tục đi thực tập cho sinh viên nói trên

Yêu cầu sinh viên có liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung của thông báo trên.

Xin trân trọng cám ơn!


 

  

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Comments