Tin tức‎ > ‎Thông báo‎ > ‎

Điều chỉnh kế hoạch học năm học 2011 - 2012

đăng 21:25, 11 thg 10, 2011 bởi Sport Cruise   [ đã cập nhật 19:17, 26 thg 10, 2011 ]

Theo kế hoạch học kỳ 1 năm học 2011 – 2012, Nhà trường đã tổ chức cho sinh viên hệ chính quy học tập từ ngày 12/09/2011. Tuy nhiên, do việc chuẩn bị trang thiết bị cho hội trường A16 phục vụ học tập và việc nhập học của sinh viên K47 nguyện vọng 2 kéo dài đến ngày 05/10/2011 nên Nhà trường thông báo như sau:


- Nhà trường thay đổi kế hoạch của các lớp học phần tổ chức tại các giảng đường A16 sang các giảng đường khác thay thế (có danh sách kèm theo).

- Kế hoạch thay đổi sẽ được cập nhật tại website của phòng Đào tạo tại địa chỉ http://.... Vì vậy, đề nghị cán bộ giáo viên và sinh viên có thể theo dõi lại kế hoạch giảng dạy và học tập của mình.

- Kế hoạch học tập của các lớp K47 nguyện vọng 2 bắt đầu học từ ngày 10/10/2011.

Kính đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện.

Đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc nội dung của thông báo này.

Xin trân trọng cám ơn!
  

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)


Comments