Nghiên cứu KH

THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIAI ĐOẠN 2001-2011

 

1. Số đề tài, dự án đã thực hiện:

- 25 đề tài thuộc các chương trình nghiên cứu trọng điểm, đề tài độc lập cấp nhà nước.

- 18 đề tài thuộc chương trình nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên.

-  06 dự án khoa học công nghệ và dự án sxtn cấp nhà nước và bộ quốc phòng.

- 07 dự án đầu tư chiều sâu xây dựng phòng thí nghiệm do nhà nước đầu tư.

- 18 sản phẩm ứng dụng tiến bộ KHCN

- 120 đề tài cấp bộ.

- 41 đề tài cấp ngành.

- 465 đề tài cấp học viện.

- 2.237 đề tài nghiên cứu khoa học của học viên, sinh viên.

+ số bài báo kh đã đăng tải quốc tế (6 năm trở lại đây):    197 bài.

+ số bài báo kh đã đăng tải trong nước (6 năm trở lại đây):             615 bài.

+ số bằng sáng chế/gphi đã được cấp (6 năm trở lại đây):               01 SC.

2.  một số công trình khoa học tiêu biểu:

- Trạm thử vỉa dựa trên cấu trúc mở;

- Nâng cấp trạm đo điện sodesep;

- Nâng cấp các loại máy giếng kiểm tra khai thác họ computalog;

- Các hệ thống thông tin chỉ huy, điều hành trên các phương tiện cơ động;

- Hệ thống xử lý cấp 1 – 2 thông tin rađa phục vụ cho các rađa cảnh giới thế hệ analog;

- Hệ thống tự động kiểm thử các khối và bo mạch điện tử;

- Hệ thống thiết bị mục tiêu tự động;

- Phượng pháp gia cố nhà dki tại quần đảo trường sa bằng phương pháp bán trọng lực;

- Máy bắn tập;

- Phương pháp thiết kế, thi công bờ kè chóng sói lở đảo;

- "trung tâm chỉ huy - điều khiển cấp vùng";

- Hệ thống chỉ huy – quản lý các phương tiện cơ động;

- Sa bàn điện tử;

- Khối chuyển mạch;

- Tủ chống nhiễu;

- Khối máy thu dùng cho rađa;

- Cabin tập bắn;

- Hệ thiết bị có khả năng nhanh tự động kiểm tra và đánh giá tình trạng kỹ thuật của các tủ  thiết bị.

- Hệ thống quản lý, giám sát giao thông sử dụng công nghệ xử lý và nhận dạng ảnh.

3. thành tích về khoa học công nghệ cho các công trình khoa học:

- 13 huân chương chiến công hạng nhất, nhì, ba.

- 01 huân chương lao động hạng ba.

- 01 giải thuởng nhà nước cho công trình xuất sắc.

- 70 bằng khen của bộ quốc phòng, bộ kh&cn, bộ GD&ĐT.

- 12 huy chương vàng, bạc, đồng tham gia các hội chợ KHCN.

- 08 bằng lao động sáng tạo do tổng liên đoàn lao động việt nam tặng.

- 32 sáng kiến được bộ quốc phòng công nhận và tặng bằng khen.

- 82 đề tài nghiên cứu khoa học của học viên, sinh viên đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi “sinh viên nghiên cứu khoa học” do bộ giáo dục - đào tạo và quĩ vifotec tổ chức.

- 10 huy chương tuổi trẻ sáng tạo khoa học do đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tặng.