Thông báo

 • Điều chỉnh kế hoạch học năm học 2011 - 2012 Theo kế hoạch học kỳ 1 năm học 2011 – 2012, Nhà trường đã tổ chức cho sinh viên hệ chính quy học tập từ ngày 12/09/2011. Tuy nhiên ...
  Được đăng 19:17, 26 thg 10, 2011 bởi Sport Cruise
 • Điều chỉnh kết quả đăng ký môn học năm học 2011 - 2012 Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2011-2012, Nhà trường đã xem xét số sinh viên có nguyện vọng học lại; số sinh viên diện ...
  Được đăng 19:18, 26 thg 10, 2011 bởi Sport Cruise
 • Về việc thực tập tốt nghiệp bổ sung năm học 2011 - 2012 Thực hiện thông báo số 688/TB-ĐT về việc thực tập tốt nghiệp của sinh viên trong học kỳ 1 năm học 2011-2012, Nhà trường đã tổng hợp ...
  Được đăng 19:19, 26 thg 10, 2011 bởi Sport Cruise
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 3. Xem nội dung khác »

Gương tiêu biểu

 • Phấn đấu tốt để phụng sự đồng bào QĐND - Ở Chi bộ Đại đội 1, Đảng bộ Tiểu đoàn 8 (Trường Đại học Nguyễn Huệ), có một đảng viên trẻ nổi tiếng học giỏi, hát hay, giàu nghị ...
  Được đăng 00:52, 31 thg 5, 2015 bởi Sport Cruise
 • Đảng viên trẻ học giỏi, khéo tay QĐND - Trong buổi bình báo tường mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Ngọ của Trường Đại học Nguyễn Huệ, với cách trình bày lưu loát, thuyết phục, đảng viên trẻ Tôn ...
  Được đăng 00:51, 31 thg 5, 2015 bởi Sport Cruise
 • Hai anh em chung lý tưởng QĐND - Học giỏi, rèn nghiêm, có năng khiếu văn nghệ bẩm sinh là ấn tượng sâu sắc đối với chúng tôi khi gặp hai học viên là anh em sinh ...
  Được đăng 00:49, 31 thg 5, 2015 bởi Sport Cruise
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 13. Xem nội dung khác »