Giới thiệu‎ > ‎

Lịch sử phát triển

        Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ) tiền thân là “Trường Quân chính trung - sơ cấp Quân giải phóng Miền Nam”, được thành lập ngày 27/8/1961 tại xã Hoà Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Trung tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gắn Huân chương Quân công hạng Nhì do Nhà nước tặng thưởng lên quân kỳ quyết thắng của Nhà trường

       Ra đời, lớn lên giữa lòng chiến trường Miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trưởng thành lớn mạnh trong thời kỳ cả nước tiến lên xây dựng CNXH; dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ Tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Quân uỷ Trung ương, Bộ Tư lệnh Miền trước đây và Bộ Quốc phòng ngày nay; được sự giúp đỡ của các đơn vị bạn, của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các địa phương nơi đóng quân, trên suốt chặng đường hơn 50 năm chiến đấu, xây dựng, đào tạo, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ, công nhân viên Nhà trường đã liên tục phấn đấu, nêu cao tinh thần cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, xây dựng Nhà trường tiến bộ toàn diện, trưởng thành từng bước vững chắc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và Quân đội giao cho.

        14 năm trong kháng chiến chống Mỹ, trong điều kiện chiến tranh ác liệt, Nhà trường đã tổ chức 19 khoá học, đào tạo hơn 1 vạn cán bộ quân sự, chính trị bổ sung cho các đơn vị chiến đấu trên chiến trường Miền Nam. Cùng với nhiệm vụ đào tạo, Nhà trường còn là một đơn vị chiến đấu kiên cường, dũng cảm trên chiến trường Miền Đông Nam bộ, đã trực tiếp tham gia nhiều trận chiến đấu, lập nhiều chiến công xuất sắc, tiêu diệt hàng ngàn tên địch, bắn cháy và phá huỷ hàng chục máy bay, xe tăng, thu hàng trăm vũ khí các loại và phương tiện chiến tranh của địch, góp phần xứng đáng vào thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

       Những năm đầu sau giải phóng, Nhà trường chủ yếu tổ chức các khoá học ngắn hạn, gấp rút đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu cấp thiết cho chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc của Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế giúp cách mạng Campuchia.

       Từ năm 1978, Nhà trường thực hiện đào tạo sĩ quan chỉ huy cấp phân đội theo chương trình 3 năm, 4 năm từ bậc trung học đến cao đẳng quân sự. Tháng 09 năm 1998 Nhà trường được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo bậc đại học quân sự. Ngày 28 tháng 10 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1973 về việc thành lập Trường Đại học Nguyễn Huệ trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Lục quân 2. Ngày 12 tháng 8 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 3379/QĐ – BGDĐT về việc cho phép trường Đại học Nguyễn Huệ đào tạo chuyên ngành Nghệ thuật quân sự trình độ thạc sĩ. Tháng 12 năm 2011 Nhà trường được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 6393/QĐ – BGDĐT về việc giao cho Trường Đại học Nguyễn Huệ đào tạo ngành Quân sự cơ sở trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy. Ngoài ra Nhà trường còn được giao nhiệm vụ đào tạo cao đẳng chỉ huy phân đội từ trung đội trưởng 801 và từ trợ lý huyện, đào tạo hoàn thiện sĩ quan chỉ huy cấp phân đội bậc đại học cho cán bộ các quân khu, quân đoàn khu vực phía Nam; đào tạo chuyển loại cán bộ chính trị, mở các lớp đào tạo giáo viên quân sự, đào tạo văn bằng 2 giáo viên giáo dục Quốc phòng – An ninh, liên kết với Học viện Chính trị đào tạo thạc sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng.

      Quán triệt sâu sắc Nghị quyết 86/ĐUQS – TW của Đảng uỷ quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về công tác giáo dục - đào tạo trong tình hình mới, Nhà trường đã tích cực đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện theo phương châm “cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”. Trong huấn luyện, Nhà trường đặc biệt chú trọng giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp công nhân cho học viên, kết hợp chặt chẽ lý thuyết với thực hành, giữa nội dung đào tạo với yêu cầu thực tế của đơn vị, với chiến trường, đưa nhiều kinh nghiệm chiến đấu vào giảng dạy, huấn luyện, tập trung rèn luyện cho học viên khi ra trường có đủ năng lực chỉ huy, huấn luyện, quản lý bộ đội và năng lực tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị.

     Nhà trường đã đầu tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học; đảm bảo cơ sở vật chất, vũ khí trang bị, kỹ thuật, xây dựng hệ thống thao trường, giảng đường chính qui, các phòng học chuyên dùng, phòng thí nghiệm; đầu tư xây dựng thư viện điện tử đáp ứng yêu cầu học tập nghiên cứu của cán bộ, học viên, công nhân viên trong toàn Trường; nâng cấp và xây dựng mới doanh trại đảm bảo đủ điều kiện học tập, nơi ăn, ở, sinh hoạt cho học viên.

     Trong hơn 50 năm qua, Nhà trường đã tổ chức 63 khoá học, đào tạo hơn 4 vạn cán bộ sĩ quan cho lực lượng vũ trang nhân dân, góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, làm nghĩa vụ Quốc tế và sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân “cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Qua khảo sát thực tế, các đơn vị đánh giá “sĩ quan do Nhà trường đào tạo có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình quản lý, chỉ huy, huấn luyện và tiến hành CTĐ – CTCT khá, chấp hành nghiêm kỷ luật, đáp ứng được chức vụ ban đầu, có trên 30% chuyển sang làm cán bộ chính trị”.

      Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới, Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ) quyết tâm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục - đào tạo, xây dựng Nhà trường cách mạng, chính quy, mẫu mực, từng bước hiện đại, xứng đáng là trường Đại học, trung tâm đào tạo cán bộ cấp phân đội và nghiên cứu khoa học của Quân đội ta ở phía Nam.

Comments