Đào tạo‎ > ‎

Chương trình đào tạo SĐH

1. Thời lượng chương trình đào tạo:  42 tín chỉ (TC)

2. Một tín chỉ được tính bằng 1,5 đơn vị học trình hoặc bằng 15 tiết lý thuyết cộng với 5 đến 10 tiết thực hành, trong đó thực hành bao gồm: thực hành, thí nghiệm, bài tập, thảo luận, tiểu luận.

Để tiếp thu được một tín chỉ học viên phải dành ít nhất 30 tiết chuẩn bị cá nhân ở nhà.

3. Một tiết học được tính bằng: 45 phút

4. Cấu trúc chương trình:

TT

Các khối kiến thức

Phương thức giảng dạy môn học

Phương thức nghiên cứu

1

Các môn học chung:

7 TC

 

1.1

- Triết học

4 TC

4 TC

1.2

- Tiếng Anh

3 TC

3 TC

2

Các môn bắt buộc:

17 TC

 

2.1

- Cơ sở chuyên ngành

11 TC

11 TC

2.2

- Chuyên ngành

6 TC

0

3

Các môn tự chọn:

- Cơ sở chuyên ngành

- Chuyên ngành

 10/30 TC

8/36 TC

4

Đề cương luận văn

0

2 TC

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Luận văn

 

 

 

 

8 TC

8 TC - thực hiện luận văn

6 TC - hoạt động khoa học (như tham gia hội thảo, hướng dẫn sinh viên NCKH, tham gia đề tài NCKH…), chuyên đề luận văn

Bắt buộc có ít nhất 1 bài báo hoặc báo cáo KH đăng toàn văn trên tuyển tập HNKH các nhà NC trẻ của Học viện trở lên

 

Tổng:

42 TC

42 TC

- Học phần tự chọn của chương trình đào tạo được tách thành 2 phần tự chọn cho cơ sở chuyên ngành và chuyên ngành.

- Riêng đối với 2 chuyên ngành “Tổ chức, chỉ huy kỹ thuật” và “Quản lý khoa học và công nghệ” phần cơ sở chuyên ngành bắt buộc là 8 TC và phần chuyên ngành bắt buộc là 9 TC

Comments